Podziękowania

Podziękowania dla:

Hodowli Nam Kha za codzienną możliwość przebywania i pracy z cudownym stadem mastifów tybetańskich.

Adama Kozieła (koordynatora programu Prawa człowieka w Tybecie w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) za materiały prasowe i filmy dotyczące mastifów tybetańskich.